PRIVATUMO POLITIKA

 

PRIVATUMO PAREIŠKIMAS

BENDROSIOS NUOSTATOS

UAB BALTIK VAIRAS, toliau vadinama „Bendrove“ , siekia laikytis visų galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su asmens duomenų apsauga tose šalyse, kuriose veikia Bendrovė. Gerbdami Jūsų privatumą, Jūsų asmens duomenis, surinktus apsilankymo Bendrovės svetainėje metu, tvarkome laikydamiesi konfidencialumo bei galiojančių duomenų privatumo reikalavimų. Šiame privatumo pareiškime Jūs rasite visą Jums aktualią informaciją, susijusią su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, o taip pat informaciją, kaip galite įgyvendinti savo teises, susijusias su Jūsų tvarkomais asmens duomenimis.

Svetainė  - interneto svetainė www.baltikvairas.lt.

Svetainės lankytojai – tie asmenys, kurie naudodamiesi Svetaine patvirtina, kad yra tinkamai susipažinę su šio privatumo pareiškimo nuostatomis ir sutinka, kad asmens duomenų pateikimas ir (ar) kitoks jų tvarkymas Svetainėje būtų laikomas tinkamu sutikimo davimu Bendrovei tvarkyti tokius asmens duomenis tik tiek, kiek yra reikalinga siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi, pasiekti.

PRIVATUMO PRINCIPAI

Bendrovė, tvarkydama asmens duomenis, laikosi toliau nurodytų principų, pagrįstų tarptautinėmis privatumo ir duomenų apsaugos sistemomis bei principais.

-          Teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas. Asmeninius duomenis tvarkome laikydamiesi įstatymų, skaidriai ir sąžiningai.

-          Duomenų kiekio mažinimo principas. Tvarkome tik tuos asmens duomenis, kurie yra adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi.

-          Tikslumo principas. Imamės pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys būtų tikslūs ir prireikus atnaujinami. Netikslius asmens duomenis, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, nedelsiant ištriname arba ištaisome.

ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS IR TVARKYMAS. TIKSLAI

Lankantis Svetainėje Bendrovė renka Jūsų asmens duomenis tik Jums patiems savanoriškai juos pateikiant, kuomet susisiekiate su Bendrove per „Kontaktų“ skiltyje pateiktą užklausos formą. Savo ruožtu, Bendrovės tvarkomus asmens duomenis gali sudaryti Jūsų savanoriškai pateikta asmeninė informacija, kaip pavyzdžiui, Jūsų vardas ir pavardė, adresas korespondencijai, el. paštas, telefono numeris, t.y. tik ta Jūsų pateikta informacija, pagal kurią galime Jus identifikuoti.

Bendrovė šioje Svetainėje Jūsų savanoriškai pateiktus asmens duomenis gali naudoti šiais tikslais: Jūsų užklausoms apdoroti ir tvarkyti, kaip pavyzdžiui, atsakyti į Jūsų klausimus ar komentarus, informacijai Jums siųsti.

Dar kartą atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad naudodamiesi Svetaine patvirtinate, jog esate tinkamai susipažinę su šio privatumo pareiškimo nuostatomis ir sutinkate, kad asmens duomenų pateikimas ir (ar) kitoks jų tvarkymas Svetainėje būtų laikomas tinkamu Jūsų sutikimo davimu Bendrovei tvarkyti tokius asmens duomenis tik tiek, kiek yra reikalinga siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi, pasiekti. Jeigu nesutinkate su šio privatumo pareiškimo nuostatomis ar su bet kuria iš jų, šioje Svetainėje neteikite savo asmens duomenų. Jeigu nuspręsite neteikti asmens duomenų šioje Svetainėje, tokiu atveju Jūs šioje Svetainėje negalėsite susisiekti su Bendrove.

Bendrovė be Jūsų sutikimo neperduos Jūsų asmens duomenų jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus teisės aktuose numatytas išimtis.

ANALITINIAI IR TREČIŲJŲ ASMENŲ ĮRANKIAI

Bendrovė atkreipia Jūsų dėmesį, jog lankantis Svetainėje automatiškai yra renkami duomenys apie Jūsų naršymo elgesį, kurie yra skirti statistinei analizei. Tai vyksta, kaip pavyzdys, naudojant slapukus (slapukai – tai nedideli tekstiniai failai, kurie saugomi Jūsų kompiuteryje ir išsaugomi naršyklėje, ir kurie padeda Svetainę padaryti patogesnę, veiksmingesnę ir saugią) ir analizę. Pažymime, jog tokia Jūsų naršymo elgesio analizė yra anoniminė ir Bendrovė negali Jūsų identifikuoti iš šių renkamų duomenų. Jeigu nenorite, kad tokie duomenys nebūtų renkami, tuomet nenaudokite tam tikrų naršyklės įrankių. Be kita ko, galite sukonfigūruoti naršyklę, kad būtumėte informuoti apie slapukų naudojimą, kad galėtumėte kiekvienu konkrečiu atveju nuspręsti priimti ar atmesti slapuką.

ASMENS DUOMENŲ SAUGA

Bendrovė, siekdama savo žinioje esančius Jūsų asmens duomenis apsaugoti nuo praradimo, sugadinimo, neteisėto atskleidimo ar panašiai, naudoja saugos priemones, kurios nuolat tobulinamos, atsižvelgiant į technologijų kaitą.

asmens duomenų saugojimo terminai

Bendrovė Jūsų duomenis saugo tik tiek, kiek to reikia, pavyzdžiui, apdoroti iš Jūsų gautą užklausą. Todėl asmens duomenys bus ištrinti apdorojus Svetainėje iš Jūsų gautą užklausą, nebent būtų susitarta kitaip.

JŪSŲ TEISIŲ NAUDOJIMAS

Bendrovė Jus informuoja, kad turite šias teises, susijusias su Jūsų pateiktais asmens duomenimis:

-          teisę prašyti prieigos prie apie Jus turimų asmens duomenų;

-          teisę prašyti ištaisyti Jūsų asmens duomenis;

-          teisę prašyti ištrinti Jūsų asmens duomenis;

-          teisę prašyti apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą;

-          teisę prašyti perketi Jūsų asmens duomenis;

-          teisė duomenų apsaugos inspekcijai, kuri yra atsakinga Jūsų gyvenamojoje vietovėje arba šalyje, pateikti skundą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo.

Norėdami pasinaudoti savo teisėmis, naudokitės pastraipoje „Kontaktiniai duomenys“ pateikta  informacija. Bendrovė atkreipia dėmesį, kad prieš atsakydama į Jūsų prašymą pasinaudoti turima teise, susijusia su asmens duomenimis, Bendrovė turi teisę patikrinti Jūsų tapatybę.

KONTAKTINIAI DUOMENYS

Norėdami pasinaudoti savo teisėmis, pateikite Bendrovei laisvos formos prašymą, nurodant reikalavimą ir motyvus. Bet kokie prašymai Bendrovei, susiję su asmens duomenų apsauga, įskaitant, bet neapsiribojant prašymai susipažinti su Bendrovės tvarkomais asmens duomenimis, prašymai ištaisyti, ištrinti asmens duomenis, taip pat pastabos ar klausimai, susiję su asmens duomenų apsauga, turi būti siunčiami: info@baltikvairas.lt  

PRIVATUMO PAREIŠKIMO PAKEITIMAI

Tuo atveju, jeigu šis privatumo pareiškimas bus papildytas ar kitaip pakeistas, atnaujinta jo versija bus paskelbta šioje Svetainėje, kad Svetainės lankytojai visada galėtų jį rasti, nurodant tokio modifikavimo datą. Taip pat pažymime, jog prieš įsigaliojant privatumo pareiškimo pakeitimams, Jus informuosime paskelbiant pranešimą Bendrovės Svetainėje.

Šis privatumo pareiškimas įsigalioja nuo 2018 m. rugsėjo 1d.